Kontakt

Stiklestad Allé 6B
7654 Verdal
Tlf: 90 16 94 18

Besøk

Stiklestad Allé 6B
7654 Verdal

Vi holder nå til i samme bygg som VBB (Verdal Bo- og behandlingssenter).
Det er skiltet på yttervegger hvor inngang er. Det ligger på høyre side av hovedinngangen til VBB.

Åpningstider

Mandag-fredag 09.00-15.00


Vi har lunsj fra 12.00-13.00