Skal du ta blodprøver kan dette gjøres på mandag-torsdag, mellom 9 og 11, eller mellom 1240 og 14(ikke torsdag )

På fredager er det ikke mulig å sende prøver til sykehuset (dette pga ikke postombæring lørdager). 

 

Urinprøver: Urinprøver må leveres på glass kjøpt på apoteket, dette for å sikre riktig analyse.