Sykdom hos barn er utfordrende både for foreldre, barnehager og helsetjenesten. Når våre barn blir syke opplever vi ofte usikkerhet og angst i forhold til om det er snakk om alvorlig sykdom. Har barnet mitt hjernehinnebetennelse eller annen livstruende sykdom er en sentral problemstilling hos oss alle som er foreldre. Hos barn er infeksjoner den desidert hyppigste årsaken til sykdom. 

Legene ved Verdal legesenter er alle foreldre og vi har alle opplevd denne frykten. Derfor er det viktig for oss å bistå deg som foreldre hver gang ditt barn er sykt. Vi ønsker at du tar kontakt med oss med en gang du er usikker på ditt barns sykdom og at du raskt kan få time til konsultasjon for vurdering og avklaring. 

Her vil vi komme med noen tanker rundt sykdom hos ditt barn. For det første er infeksjoner svært vanlig i barnealderen. Barn har et immunsystem som må møte nye infeksjoner som de skal "lære". Dette møtet med ulike bakterier og virus gir sykdom, men lærer samtidig immunsystemet hvordan det skal bekjempe disse bakteriene og virusene. 

Det vanligste symptomet på infeksjon er feber. Feber er et av immunsystemets viktigste tiltak for å hemme bakterier og virus. Feber reduserer formeringen av bakerier og virus og hemmer funksjonene deres. Derfor er det svært viktig at feber IKKE BEHANDLES med febernedsettende tabletter/miksturer som paracetamol eller ibumetin. Helsevesenet "grunnprinsipp" om å ta en paracet ved sykdom er FEILINFORMASJON. Feber er bra og en av våre viktigste forsvarsmekanismer. 

Samtidig er det viktig å vite:

Høy feber betyr ikke alvorlig sykdom. Ufarlig og enkle infeksjoner kan gi svært høy feber. Alvorlige infeksjoner kan gi lav feber. 

Feber over 40-41 grader kan være skadelig og bør behandles med febernedsettende. 

Feberkramper er sjelden. Hvis ditt barn har hatt feberkramper må dere ha en avtale med lege om hvordan feberen skal behandles. Kramper oppstår som regel når feberen stiger raskt. 

Den viktigste vurderingen hos barn med feber er ALLMENTILSTAND. Det er en vurdering av barnets generelle form, oppmerksomhet, matinntak, tilstedeværelse og lek. 

Hvis allmentilstanden hos et febersykt barn er redusert bør lege kontaktes. Noen barn får kraftig redusert allmentilstand forårsaket av feber alene. Disse barne blir mye bedre hvis de får febernedsettende legemidler. 

Barn som har hatt feber over 3 dager bør vurderes av lege.