Verdal legesenter ønsker å hjelpe alle som har behov for legetjenester så raskt som mulig.

 

Ved livstruende sykdom eller skade er det viktig at du ringer 113.

 

Prioritering av hvor hurtig det er behov for legetime er viktig både for deg som pasient og oss som helsearbeidere. Tilstander som har vart i noen uker ser vi som regel ikke på som øyeblikkelig hjelpetrengene. Febersykdom over 3 dager er noe som bør avklares med tanke på om det kan foreligge en infeksjon som krever behandling. På samme måte er det med bruddskader, kutt og sterke smerter.  Dette kaller vi "øyeblikkelig hjelp tilstander". Det er viktig at våre ressurser på øyeblikkelig hjelp blir benyttet til de som har slike tilstander som krever legetilsyn på dagen. 

Av og til kan du trenge time raskt for å få en attest som haster eller ryggsmertene har blitt mye værre. Som regel klarer vi da å gi deg time samme dag.